Reglamentai

Internetinės parduotuvės Sklep Serowar.pl taisyklės
Be kita ko, nurodomos pardavimo sutarčių sudarymo per parduotuvę taisyklės, įskaitant svarbiausią informaciją apie Pardavėją, parduotuvę ir Vartotojo teises.

TURINYS
§ 1 Apibrėžimai
§ 2 Susisiekimas su pardavėju
§ 3 Techniniai reikalavimai
§ 4 Apsipirkimas parduotuvėje
§ 5 Mokėjimai
§ 6 Užsakymo įvykdymas
§ 7 Teisė atsisakyti sutarties
§ 8 Teisės atsisakyti sutarties išimtys
§ 9 Skundai
§ 10 Asmeninė informacija
§ 11 Išlygos
Priedas Nr. 1: Pavyzdinė atsisakymo forma

§ 1 APIBRĖŽIMAI
Darbo dienos - dienos nuo pirmadienio iki penktadienio, išskyrus valstybinių švenčių dienas.
Paskyra - atskiromis taisyklėmis reglamentuota nemokama Parduotuvės funkcija (elektroniniu būdu teikiama paslauga), per kurią Pirkėjas gali susikurti individualią Paskyrą Parduotuvėje.
Vartotojas - vartotojas, kaip apibrėžta Civiliniame kodekse.
Pirkėjas - bet kuris parduotuvėje perkantis subjektas.
Taisyklės - šios Taisyklės.
Parduotuvė - internetinė parduotuvė Sklep Serowar.pl, kurią pardavėjas valdo adresu https://sklep.serowar.pl.
Pardavėjas - verslininkai, įrašyti į ministro, atsakingo už ekonomiką ir Centrinio verslo veiklos ir informacijos registro tvarkymą, tvarkomą Centrinį verslo veiklos ir informacijos registrą:

Edyta Kardaszewicz, NIP 8522400694, REGON kodas 321268777, veikianti kaip SEROWAR EDYTA KARDASZEWICZ - partnerė civilinėje partnerystėje
Jakub Krężel, NIP 8522528052, REGON Nr. 320474150, veikiantis vardu SEROWAR JAKUB KRĘŻEL - civilinės partnerystės partneris
vykdo veiklą pavadinimu "SEROWAR S.C. EDYTA KARDASZEWICZ, JAKUB KRĘŻEL", kurios registruota buveinė yra Sowińskiego 24/U11, 70-230 Szczecin, NIP 8522600157, REGON Nr. 321298100.

§ 2 KONTAKTAS SU PARDAVĖJU
Pašto adresas: ul. Sowińskiego 24/U11, 70-230 Szczecin
El. pašto adresas: sklep@serowar.pl
Telefonas: 519161408
§ 3 TECHNINIAI REIKALAVIMAI
Kad parduotuvė tinkamai veiktų, reikia:
Prietaisas, turintis prieigą prie interneto
žiniatinklio naršyklė, palaikanti "JavaScript" ir slapukus.
Norint pateikti užsakymą Parduotuvėje, be 1 dalyje nurodytų reikalavimų, būtina turėti aktyvią el. pašto paskyrą.
§ 4 APSIPIRKIMAS PARDUOTUVĖJE
Parduotuvėje matomos prekių kainos yra bendros prekių kainos su PVM.
Pardavėjas nurodo, kad bendrą užsakymo kainą sudaro Parduotuvėje nurodytų prekių kaina ir, jei taikoma, pristatymo kaina.
Pasirinktos įsigyti prekės turi būti įdėtos į parduotuvės krepšelį.
Tuomet Pirkėjas iš Parduotuvėje esančios pasiūlos pasirenka prekių pristatymo būdą ir užsakymo apmokėjimo būdą, taip pat pateikia duomenis, reikalingus užsakymui įvykdyti.
Užsakymas pateikiamas, kai Pirkėjas patvirtina jo turinį ir sutinka su Taisyklėmis ir sąlygomis.
Užsakymo pateikimas yra tas pats, kas pirkimo-pardavimo sutarties tarp Pirkėjo ir Pardavėjo sudarymas.
Pardavėjas ne vėliau kaip prekių pristatymo metu pateikia vartotojui patvirtinimą apie pirkimo-pardavimo sutarties sudarymą patvariojoje laikmenoje.
Pirkėjas gali užsiregistruoti Parduotuvėje, t. y. susikurti Paskyrą, arba pirkti be registracijos, pateikdamas savo duomenis kiekvienam užsakymui.
§ 5 MOKĖJIMAI
Už užsakymą galite sumokėti, priklausomai nuo Pirkėjo pasirinkimo:
Įprastu banko pavedimu į Pardavėjo banko sąskaitą.
Mokėjimo kortele:
Visa
"Visa Electron
"MasterCard"
"MasterCard Electronic
Maestro
Per mokėjimo platformą:
dotpay
Pristatymo metu, t. y. grynaisiais pinigais prekių pristatymo Pirkėjui metu.
Grynaisiais pinigais asmeninio prekių atsiėmimo metu.
Jei Pirkėjas nusprendžia mokėti iš anksto, užsakymas turi būti apmokėtas per 14 darbo dienų nuo užsakymo pateikimo.
Pardavėjas informuoja, kad kai kurių mokėjimo būdų atveju dėl jų specifikos apmokėti už užsakymą šiuo būdu galima tik tiesiogiai pateikus užsakymą.

§ 6 UŽSAKYMŲ VYKDYMAS
Pardavėjas privalo pristatyti prekes be defektų.
Užsakymo įvykdymo laikas nurodytas parduotuvėje.
Jei Pirkėjas pasirinko išankstinį apmokėjimą už užsakymą, Pardavėjas pradeda vykdyti užsakymą po to, kai jis apmokamas.
Jei vienu užsakymu Pirkėjas įsigijo prekių, kurių pristatymo terminai yra skirtingi, užsakymas įvykdomas per laikotarpį, susijusį su ilgiausią pristatymo terminą turinčiomis prekėmis.
Šalys, kuriose vykdomas pristatymas:
Lenkijos Respublika
Europa
Parduotuvėje įsigytos prekės pristatomos atsižvelgiant į Pirkėjo pasirinktą pristatymo būdą:
Per kurjerių bendrovę
Per Lenkijos paštą
Elektroniniu būdu - skaitmeninio turinio atveju
Pirkėjas gali asmeniškai atsiimti prekes priėmimo punkte jo darbo valandomis.
Jei Pirkėjas pasirinko asmeninį atsiėmimą, prekės bus paruoštos atsiimti nurodytą užsakymo įvykdymo dieną, o jei Pardavėjas nurodė prekių išsiuntimo datą - tą pačią dieną.
§ 7 TEISĖ ATSISAKYTI SUTARTIES
Vartotojas turi teisę per 14 dienų, nenurodydamas priežasties, atsisakyti sutarties, sudarytos su Pardavėju per Parduotuvę, atsižvelgiant į Taisyklių 8 straipsnį.
Terminas atsisakyti sutarties baigiasi po 14 dienų nuo datos:
kai vartotojas perėmė prekes arba kai prekes perėmė trečioji šalis, kuri nėra vežėjas ir kurią nurodė vartotojas.
kai vartotojas gauna paskutinę prekę arba kai trečioji šalis, kuri nėra vežėjas ir kurią nurodė vartotojas, gauna paskutinę prekę, jei sutartyje numatytas kelių atskirai pristatomų daiktų nuosavybės teisės perdavimas.
Kad vartotojas galėtų pasinaudoti teise atsisakyti sutarties, jis turi informuoti pardavėją, naudodamasis Taisyklių 2 dalyje nurodytais duomenimis, apie savo sprendimą atsisakyti sutarties nedviprasmišku pareiškimu (pavyzdžiui, paštu išsiųstu laišku arba elektroniniu paštu perduota informacija).
Vartotojas gali pasinaudoti Taisyklių ir sąlygų pabaigoje pateikta pavyzdine atsisakymo forma, tačiau tai nėra privaloma.
Kad būtų laikomasi sutarties atsisakymo termino, pakanka, kad vartotojas iki sutarties atsisakymo termino pabaigos atsiųstų informaciją apie pasinaudojimą teise atsisakyti sutarties.

NUTRAUKIMO POVEIKIS
Atsisakymo nuo sudarytos sutarties atveju Pardavėjas grąžina Vartotojui visus iš jo gautus mokėjimus, įskaitant prekių pristatymo išlaidas (išskyrus papildomas išlaidas, atsiradusias dėl to, kad Vartotojas pasirinko kitokį nei Pardavėjo pasiūlytas pigiausias įprastas pristatymo būdas), nedelsiant ir bet kuriuo atveju ne vėliau kaip per 14 dienų nuo tos dienos, kai Pardavėjas buvo informuotas apie Vartotojo sprendimą pasinaudoti teise atsisakyti sutarties.
Pardavėjas grąžins mokėjimus tais pačiais mokėjimo būdais, kuriuos Vartotojas naudojo pradiniame sandoryje, nebent Vartotojas sutiktų su kitu sprendimu; bet kuriuo atveju Vartotojas nepatirs jokių su šiuo grąžinimu susijusių mokesčių.
Pardavėjas gali sulaikyti kompensaciją, kol gaus prekes arba kol jam bus pateiktas grąžinimo įrodymas, atsižvelgiant į tai, kuris įvykis įvyksta anksčiau.
Pardavėjas prašo grąžinti prekes nurodytu adresu: Sowińskiego 24/U11, 70-230 Szczecin nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 14 dienų nuo tos dienos, kai vartotojas informavo pardavėją apie atsisakymą nuo pirkimo-pardavimo sutarties. Šis terminas laikomas nepraleistu, jei vartotojas atsiunčia prekes iki 14 dienų termino pabaigos.
Vartotojas padengia tiesiogines prekių grąžinimo išlaidas.
Vartotojas atsako tik už prekių vertės sumažėjimą, atsiradusį dėl prekių naudojimo kitaip, nei būtina prekių pobūdžiui, savybėms ir veikimui nustatyti.
Jei prekių dėl jų pobūdžio negalima grąžinti įprastiniu paštu, vartotojas taip pat turi padengti tiesiogines prekių grąžinimo išlaidas. Apie numatomą šių išlaidų dydį Pardavėjas informuos Vartotoją prekių aprašyme Parduotuvėje arba pateikdamas užsakymą.
Jei reikia grąžinti pinigus už Vartotojo mokėjimo kortele atliktą operaciją, Pardavėjas grąžina pinigus į banko sąskaitą, priskirtą Pirkėjo mokėjimo kortelei.

§ 8 ATSISAKYMO TEISĖS IŠIMTYS
Teisė atsisakyti nuotoliniu būdu sudarytos sutarties Vartotojui netaikoma sutarties atžvilgiu:
Kai teikimo objektas yra daiktas, kuris nėra surenkamas, gaminamas pagal vartotojo specifikaciją arba naudojamas jo individualiems poreikiams tenkinti.
Kai tiekimo objektas yra daiktas, kuris greitai genda arba kurio naudojimo laikas yra trumpas.
Kai vykdymo objektas yra daiktas, tiekiamas užklijuotoje pakuotėje, kurios negalima grąžinti atidarius pakuotę dėl sveikatos apsaugos ar higienos priežasčių, jei pakuotė buvo atidaryta po pristatymo.
Kurių vykdymo dalykas yra daiktai, kurie po pristatymo dėl savo prigimties yra neatsiejamai susiję su kitais daiktais.
kai nuostatos dalykas yra garso ar vaizdo įrašai arba kompiuterių programos, tiekiamos užplombuotoje pakuotėje, jei pakuotė buvo atidaryta po pristatymo.
Dėl laikraščių, periodinių leidinių ar žurnalų tiekimo, išskyrus prenumeratos sutartis.
Kai kaina arba atlygis priklauso nuo finansų rinkos svyravimų, kurių prekiautojas negali kontroliuoti ir kurie gali įvykti iki pasitraukimo laikotarpio pabaigos.
dėl skaitmeninio turinio, kuris nėra įrašytas materialioje laikmenoje, tiekimo, jei vykdymas buvo pradėtas su aiškiu vartotojo sutikimu iki sutarties atsisakymo laikotarpio pabaigos ir po to, kai prekiautojas informavo vartotoją apie teisės atsisakyti sutarties praradimą.
Teisė atsisakyti nuotolinės sutarties nesuteikiama kitam subjektui, išskyrus vartotoją.
§ 9 SKUNDAI
Prekių defektų atveju Pirkėjas turi teisę pareikšti pretenziją dėl nekokybiškų prekių, remdamasis Civiliniame kodekse reglamentuota garantija ar laidavimu, jeigu buvo suteikta garantija.
Naudodamasis garantija, Pirkėjas gali Civiliniame kodekse nustatytomis sąlygomis ir terminais:
Pareiškimas dėl kainos sumažinimo
Esant esminiam trūkumui - pateikti pareiškimą dėl sutarties atsisakymo.
reikalauti pakeisti prekę į prekę be defektų.
Reikalavimas pašalinti defektus
Pardavėjas prašo pateikti skundus dėl garantijos Taisyklių ir sąlygų 2 dalyje nurodytu pašto arba elektroniniu adresu.
Jei paaiškėja, kad norint išnagrinėti skundą būtina pristatyti reklamuojamas prekes Pardavėjui, Pirkėjas privalo pristatyti prekes, vartotojo atveju Pardavėjo sąskaita, adresu Sowińskiego 24/U11, 70-230 Szczecin.
Jei prekėms suteikiama papildoma garantija, informacija apie ją ir jos sąlygas pateikiama produkto aprašyme Parduotuvėje.
Skundai dėl parduotuvės veiklos turėtų būti siunčiami el. pašto adresu, nurodytu Taisyklių ir sąlygų 2 dalyje.
Skundus Pardavėjas išnagrinės per 14 dienų.

SKUNDŲ IR PRETENZIJŲ SPRENDIMAS NE TEISMO TVARKA.
Jei skundų nagrinėjimo procedūra neduoda vartotojo laukiamo rezultato, vartotojas gali pasinaudoti, be kita ko, šiais būdais:
Tarpininkavimas, kurį vykdo kompetentinga regioninė prekybos inspekcija, kuriai turi būti pateikta paraiška dėl tarpininkavimo. Paprastai procedūra yra nemokama. Inspekcijų sąrašą rasite čia: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq595.
nuolatinio vartotojų arbitražo teismo, veikiančio prie Provincijos prekybos inspekcijos inspekcijos, pagalba, kuriam turėtų būti pateiktas prašymas dėl tarpininkavimo. Paprastai bylos nagrinėjimas yra nemokamas. Teismų sąrašą galima rasti adresu https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596.
Nemokama savivaldybės arba rajono vartotojų teisių gynėjo pagalba.
ODR interneto platformą galima rasti adresu: : http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
§ 10 ASMENS DUOMENYS
Pardavėjas yra asmens duomenų, kuriuos Pirkėjas pateikia naudodamasis Parduotuve, valdytojas.
Pirkėjo asmens duomenys tvarkomi remiantis sutartimi ir jos įgyvendinimo tikslais pagal Europos Parlamento ir Tarybos bendrajame reglamente (ES) dėl duomenų apsaugos (RODO) nustatytas taisykles. Išsami informacija apie Pardavėjo atliekamą duomenų tvarkymą pateikiama Parduotuvėje esančioje privatumo politikoje.

§ 11 ATSAKOMYBĖS ATSISAKYMAS
Pirkėjui draudžiama teikti neteisėto pobūdžio turinį.
Kiekvienas parduotuvėje pateiktas užsakymas yra atskira pirkimo-pardavimo sutartis, todėl reikia atskirai sutikti su Taisyklėmis. Sutartis sudaroma užsakymo laikotarpiui ir tikslui.
Sutartys, sudarytos remiantis šiomis taisyklėmis, sudaromos lenkų kalba.
Galimo ginčo su Pirkėju, kuris nėra vartotojas, atveju kompetentingas teismas yra teismas, kurio jurisdikcijai priklauso Pardavėjo registruota buveinė.
Nė viena šių Taisyklių nuostata nepanaikina ir jokiu būdu neapriboja iš įstatymų kylančių Vartotojo teisių.


Sąlygų priedas Nr. 1

Toliau pateikiama pavyzdinė sutarties atsisakymo forma, kurią vartotojas gali, bet neprivalo naudoti:

 


PAVYZDINĖ SUTARTIES NUTRAUKIMO FORMA
(šią formą reikia užpildyti ir atsiųsti atgal tik tuo atveju, jei norima nutraukti sutartį)

"SEROWAR S.C. EDYTA KARDASZEWICZ, JAKUB KRĘŻEL"
ul. Sowińskiego 24/U11, 70-230 Szczecin
el. pašto adresas: sklep@serowar.pl

- I ......................................................................... pranešu, kad atsisakau toliau nurodytų daiktų pirkimo-pardavimo sutarties:

....................................................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................................


- Surinkimo data .........................................................................................................................................................................................................

- Vartotojo (-ų) pavadinimas .....................................................................................................................................................................

- Vartotojo (-ų) adresas ......................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................................


.............................................................................................
Vartotojo parašas
(tik jei ši forma siunčiama popierine forma)


Data ............................................

(*) Atitinkamai išbraukti.

Sąskaitos taisyklės
Sąskaitos Sklep Serowar.pl sąlygos

TURINYS
§ 1 Apibrėžimai
§ 2 Susisiekimas su pardavėju
§ 3 Techniniai reikalavimai
§ 4 Sąskaita
§ 5 Skundai
§ 6 Asmens duomenys
§ 7 Prieštaravimai

§ 1 APIBRĖŽIMAI
Paskyra - šiose taisyklėse reglamentuojama nemokama Parduotuvės (paslaugos) funkcija, kurią naudodamasis Pirkėjas Parduotuvėje gali susikurti savo individualią paskyrą.
Pirkėjas - bet koks subjektas, perkantis parduotuvėje.
Parduotuvė - internetinė parduotuvė Sklep Serowar.pl, kurią pardavėjas valdo adresu https://sklep.serowar.pl.
Pardavėjas - verslininkai, įrašyti į Ūkio ministro tvarkomą Centrinį verslo veiklos ir informacijos registrą ir vykdantys veiklą Centriniame verslo veiklos ir informacijos registre: vykdantys veiklą kaip civilinė partnerystė pavadinimu "SEROWAR S.C. EDYTA KARDASZEWICZ, JAKUB KRĘŻEL", kurios registruota buveinė yra Sowińskiego g. 24/U11, 70-230 Szczecin, NIP 8522600157, REGON Nr. 321298100.

§ 2 KONTAKTAS SU PARDAVĖJU
Pašto adresas: ul. Sowińskiego 24/U11, 70-230 Szczecin
El. pašto adresas: sklep@serowar.pl
Telefonas: 519161408
§ 3 TECHNINIAI REIKALAVIMAI
Kad galėtumėte tinkamai veikti ir sukurti paskyrą, jums reikia:
Aktyvi el. pašto paskyra
Prietaisas, turintis prieigą prie interneto
Žiniatinklio naršyklė, palaikanti "JavaScript" ir slapukus

§ 4 SĄSKAITA
Paskyros sukūrimas yra visiškai savanoriškas ir priklauso nuo Pirkėjo valios.
Paskyra suteikia Pirkėjui papildomų galimybių, pavyzdžiui, peržiūrėti Pirkėjo Parduotuvėje pateiktų užsakymų istoriją, patikrinti užsakymo būseną arba savarankiškai redaguoti Pirkėjo duomenis.
Norint susikurti paskyrą, reikia užpildyti atitinkamą parduotuvėje esančią formą.
Sukurdami paskyrą Pirkėjas ir Pardavėjas sudaro neterminuotą sutartį dėl paskyros tvarkymo Taisyklėse nustatytais principais.
Pirkėjas bet kuriuo metu gali bet kada atsisakyti sąskaitos, nepatirdamas jokių išlaidų.
Norint atsisakyti Paskyros, reikia atsistatydinimo pareiškimą išsiųsti Pardavėjui el. pašto adresu: sklep@serowar.pl, dėl to paskyra bus nedelsiant pašalinta ir sutartis dėl paskyros naudojimo bus nutraukta.
§ 5 SKUNDAI
Skundai dėl paskyros veikimo turėtų būti siunčiami el. pašto adresu sklep@serowar.pl.
Pardavėjas skundus išnagrinėja per 14 dienų.

NETEISMINIO SKUNDŲ NAGRINĖJIMO IR PRETENZIJŲ TYRIMO METODAI.
Jei skundų nagrinėjimo procedūra neduoda vartotojo laukiamo rezultato, vartotojas gali pasinaudoti, be kita ko, šiais būdais:
Tarpininkavimas, kurį vykdo kompetentinga regioninė prekybos inspekcija, kuriai turi būti pateikta paraiška dėl tarpininkavimo. Paprastai procedūra yra nemokama. Inspekcijų sąrašą rasite čia: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq595.
nuolatinio vartotojų arbitražo teismo, veikiančio prie Provincijos prekybos inspekcijos inspekcijos, pagalba, kuriam turėtų būti pateiktas prašymas dėl tarpininkavimo. Paprastai bylos nagrinėjimas yra nemokamas. Teismų sąrašą galima rasti adresu https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596.
Internetinę ODR platformą galima rasti adresu: : http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
§ 6 ASMENS DUOMENYS
Pardavėjas yra asmens duomenų, kuriuos Pirkėjas pateikia naudodamasis Parduotuve, valdytojas.
Pirkėjo asmens duomenys tvarkomi remiantis sutartimi ir jos įgyvendinimo tikslais, laikantis Europos Parlamento ir Tarybos bendrajame reglamente (ES) dėl duomenų apsaugos (RODO) nustatytų principų. Išsami informacija apie Pardavėjo atliekamą duomenų tvarkymą pateikiama Parduotuvėje esančioje privatumo politikoje.
§ 7 PRIEŠTARAVIMAI
Pirkėjui draudžiama teikti neteisėto pobūdžio turinį.
Sąskaitos tvarkymo sutartis sudaroma lenkų kalba.
Esant svarbioms 4 dalyje nurodytoms priežastims, Pardavėjas turi teisę pakeisti šias Sąskaitos taisykles.
3 dalyje nurodytos svarbios priežastys:
būtinybė pritaikyti parduotuvę prie parduotuvės veiklai taikomų teisinių reglamentų.
teikiamų paslaugų saugumo gerinimas.
Paskyros funkcionalumo pasikeitimas, dėl kurio reikia keisti Paskyros taisykles.
Apie planuojamą Paskyros taisyklių pakeitimą Pirkėjas informuojamas ne vėliau kaip likus 7 dienoms iki pakeitimo įsigaliojimo elektroniniu paštu, siunčiamu Paskyrai priskirtu adresu.
Jei Pirkėjas nesutinka su planuojamu pakeitimu, jis turėtų apie tai informuoti Pardavėją, išsiųsdamas atitinkamą pranešimą Pardavėjo el. pašto adresu sklep@serowar.pl, dėl to Sąskaitos tvarkymo sutartis bus nutraukta nuo planuojamo pakeitimo įsigaliojimo momento arba anksčiau, jei Pirkėjas pateiks tokį prašymą.
Jei pirkėjas neprieštarauja planuojamam pakeitimui, kol jis neįsigalioja, laikoma, kad jis su juo sutinka, ir tai nėra kliūtis nutraukti sutartį ateityje.
Kilus ginčui su Pirkėju, kuris nėra vartotojas, kompetentingas teismas yra Pardavėjo buveinės jurisdikciją turintis teismas.
Nė viena šių Taisyklių nuostata nepanaikina ir jokiu būdu neapriboja įstatymuose numatytų vartotojo teisių.

 

 


Naujienlaiškio teikimo sąlygos
parduotuvės "Sklep Serowar.pl

§ 1 APIBRĖŽIMAI
Naujienlaiškis - nemokamai elektroninėmis priemonėmis teikiama paslauga, kai Klientas elektroninėmis priemonėmis iš Paslaugų teikėjo gali gauti iš anksto užsakytą informaciją apie Parduotuvę, įskaitant informaciją apie pasiūlymus, akcijas ir naujus produktus Parduotuvėje.
Parduotuvė - internetinė parduotuvė Sklep Serowar.pl, kurią Paslaugų teikėjas valdo adresu https://sklep.serowar.pl.
Paslaugų teikėjas - verslininkai, įrašyti į Centrinį įmonių ir informacijos registrą, kurį tvarko ministras, atsakingas už ekonomiką ir Centrinio įmonių registro tvarkymą: vykdo veiklą kaip civilinė partnerystė pavadinimu "SEROWAR S.C. EDYTA KARDASZEWICZ, JAKUB KRĘŻEL", kurios pagrindinė buveinė yra Sowińskiego g. 24/U11, 70-230 Szczecin, NIP 8522600157, REGON kodas 321298100.
Klientas - kiekvienas subjektas, besinaudojantis naujienlaiškio paslauga.

§ 2 Naujienlaiškis
Klientas gali savanoriškai naudotis naujienlaiškio paslauga.
Norint naudotis naujienlaiškio paslauga, būtina turėti įrenginį su naujausios versijos interneto naršykle, palaikančia "JavaScript" ir slapukus, turinčią prieigą prie interneto ir aktyvią el. pašto paskyrą.
Pagal šią paslaugą siunčiami el. pašto pranešimai siunčiami el. pašto adresu, kurį Klientas nurodė užsiregistruodamas naujienlaiškio prenumeratai.
Norėdamas sudaryti sutartį ir užsiregistruoti naujienlaiškio paslaugai, Klientas pirmiausia turi nurodyti savo el. pašto adresą, į kurį pageidauja gauti naujienlaiškio siunčiamus pranešimus, nurodytoje Svetainės vietoje. Vėliau Paslaugų teikėjas pirmuoju žingsniu nurodytu el. pašto adresu Klientui išsiunčia el. pašto adresą patvirtinančią žinutę, kurioje pateikiama nuoroda, patvirtinanti Kliento pageidavimą užsiprenumeruoti naujienlaiškį. Klientui patvirtinus naujienlaiškio prenumeratą, sudaroma paslaugų teikimo sutartis ir Paslaugų teikėjas pradeda teikti paslaugas Klientui.
Naujienlaiškio pranešimuose pateikiama informacija apie galimybę atsisakyti naujienlaiškio prenumeratos ir nuoroda, kuria galima atsisakyti prenumeratos.
Klientas gali bet kada atsisakyti naujienlaiškio prenumeratos nenurodydamas jokios priežasties ir nepatirdamas jokių išlaidų, pasinaudodamas 5 punkte nurodyta galimybe arba išsiųsdamas žinutę Paslaugų teikėjo el. pašto adresu: sklep@serowar.pl.
Klientui nepasinaudojus naujienlaiškio prenumeratos atsisakymo nuoroda arba neišsiuntus žinutės su prašymu atsisakyti naujienlaiškio prenumeratos, sutartis dėl šios paslaugos teikimo bus nedelsiant nutraukta.
§ 3 Skundai
Apie skundus, susijusius su naujienlaiškiu, pranešama Paslaugų teikėjui šiuo el. pašto adresu: sklep@serowar.pl.
Paslaugų teikėjas atsako į skundus per 14 dienų nuo skundo gavimo dienos.
§ 4 Asmens duomenys
Naudodamasis naujienlaiškiu Kliento pateiktų asmens duomenų valdytojas yra Paslaugų teikėjas.
Kliento asmens duomenys tvarkomi remiantis sutartimi ir jos įgyvendinimo tikslais pagal Europos Parlamento ir Tarybos bendrajame reglamente (ES) dėl duomenų apsaugos (RODO) nustatytas taisykles. Išsami informacija apie Pardavėjo atliekamą duomenų tvarkymą pateikiama Parduotuvėje esančioje privatumo politikoje.
§ 5 Baigiamosios nuostatos
Paslaugų teikėjas pasilieka teisę keisti šias Taisykles ir sąlygas tik dėl svarbių priežasčių. Svarbia priežastimi laikoma būtinybė pakeisti šias Taisykles ir sąlygas dėl naujienlaiškio paslaugos modernizavimo arba teisinių nuostatų, turinčių įtakos Paslaugų teikėjo teikiamoms paslaugoms, pasikeitimo.
Informacija apie bet kokius planuojamus Taisyklių ir sąlygų pakeitimus siunčiama Kliento el. pašto adresu, kurį jis nurodė užsiregistruodamas naujienlaiškio prenumeratai, likus ne mažiau kaip 7 dienoms iki pakeitimų įsigaliojimo.
Jei Klientas neprieštarauja planuojamiems pakeitimams iki jų įsigaliojimo, laikoma, kad jis su jais sutinka.
Jei Klientas nesutinka su planuojamais pakeitimais, jis turėtų išsiųsti informaciją apie tai Paslaugų teikėjo el. pašto adresu sklep@serowar.pl, todėl įsigaliojus planuojamiems pakeitimams paslaugų teikimo sutartis bus nutraukta.
Klientui draudžiama teikti neteisėtą turinį.

aukštyn
Parduotuvė veikia peržiūros režimu
Peržiūrėkite visą svetainės versiją
Sklep internetowy Shoper Premium